12:30pm – 12:55pm Sean O’sullivan, Scott Cowan, Kathleen Coviello)